Ceremonia Otwarcia

Ceremonia Otwarcia Zjazdu odbędzie się 2 września 2021 r. o godzinie 17:30.

 

Zaplanowane wydarzenia:

 

  • Wystąpienie Prezesa PTChO

prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa

 

  • Mowa i wystąpienia zaproszonych Gości

— prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

— Jacek Jaśkowiak,  Prezydent Miasta Poznania

— prof. dr hab. n. med. Edmund Grześkowiak, Prorektor ds. Studenckich,  reprezentujący JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Tykarskiego

 

  • Wystąpienia przedstawicieli innych Towarzystw medycznych

— prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński, Klub Chirurgii Endokrynologicznej przy PTE

— prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

— prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski, Towarzystwo Chirurgów Polskich 

— dr hab. n. med. Jakub Kenig, prof. UJ, Sekcja Onkogeriatryczna przy PTChO 

— dr n. med. Jerzy Kolasiński, Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

— prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

— prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, Polskie Towarzystwo Flebologiczne

— prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

— prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Polskie Towarzystwo Onkologiczne 

— prof. dr hab. n. med. Tadeusz M. Orłowski, Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgiczne

— prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne 

— prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne 

— dr n. med. Piotr Tomczak, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

 

  • Nadanie tytułu członka honorowego

dr n. med. Marek Budner

Osoby wręczające:

prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, dr n. med. Sławomir Mazur, dr n. med. Michał Jankowski

 

  • Wręczenie medalu „Zasłużony dla PTChO”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

Osoby wręczające:

prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

 

  • Wręczenie nagród przyznanych na 25. Zjeździe PTChO

— nagrody za prace ustne

— nagrody za prace plakatowe

Osoby wręczające:

prof. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

  • Wręczenie nagród przyznanych na 26. Zjeździe PTChO

— nagrody za prezentowane prace

Osoby wręczające:

prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa, dr n. med. Michał Jankowski

 

  • Wykład im. prof. Tadeusza Koszarowskiego:

Onkologia transplantacyjna — nowa gałąź współczesnej onkologii

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz  

 

  • Prezentacja filmu

„Profesor Andrzej Kułakowski — Mistrz Chirurgii Onkologicznej”