Rejestr GIST/Polska Grupa Mięsakowa


Rejestr GIST/Polska Grupa Mięsakowa

czwartek, 2.09.2021

sala B

 

 

13:30–14:30 Rejestr GIST/Polska Grupa Mięsakowa

 

13:30–13:35 Przywitanie, dalsze działania PGM
Piotr Rutkowski, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Marcin Zdzienicki

13:35–13:55 Polski consensus diagnostyczno-terapeutyczny w neurofibromatozie typu 1
Anna Raciborska, Anna Czarnecka, Anna Szumera-Ciećkiewicz

13:55–14:10 Nowe zalecenia ESMO w mięsakach
Iwona Ługowska, Piotr Rutkowski

14:10–14:20 Co nowego w GIST 2021?
Piotr Rutkowski

14:20–14:25 Działania Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST i Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA
Piotr Fonrobert, Kamil Dolecki

14:25–14:30 Podsumowanie
Piotr Rutkowski, Anna Szumera-Ciećkiewicz